Sněmovní tisk 36
Sml. mezi ČR a vl. Čínské lid. rep. o zamezení dvoj. zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 7. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 36/0 dne 28. 7. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 9. 2010 na 5. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 73).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 29. 9. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 36/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 25. 10. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 36/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 182).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 26. 7. 2010 jako senátní tisk 302/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 8. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 9. 2010 a přijal usnesení č. 362, které bylo rozdáno jako tisk 302/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 10. 2010 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 302/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 85).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 20. 12. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 7. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 65/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Čína, daňová úmluva, dvojí zdaněníISP (příhlásit)