Sněmovní tisk 338
Písemná interpelace M. Váni na P. Nečase ve věci státního rozpočtu

Dokument

Autor: Ing. Miroslav Váňa

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Váni na předsedu vlády České republiky Petra Nečase ve věci státního rozpočtu
Adresát: RNDr. Petr Nečas
Podáno dne: 9. 2. 2011
Odesláno adresátovi: 10. 2. 2011
O zařazení na schůzi požádáno dne: 29. 4. 2011

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 2. 5. 2011 jako tisk 338/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 9. 6. 2011 na 19. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: legislativní proces, státní rozpočetISP (příhlásit)