Sněmovní tisk 312
Písemná interpelace M. Váni na P. Nečase ve věci státního rozpočtu

Dokument

Autor: Ing. Miroslav Váňa

Úplný název: Písemná interpelace poslance Miroslava Váni na předsedu vlády Petra Nečase ve věci státního rozpočtu
Adresát: RNDr. Petr Nečas
Podáno dne: 9. 2. 2011
Odesláno adresátovi: 10. 2. 2011
O zařazení na schůzi požádáno dne: 4. 4. 2011

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 6. 4. 2011 jako tisk 312/0.


  • PS

    Interpelace stažena dne 28. 4. 2011 na 16. schůzi.Deskriptory EUROVOCu: hlasovací kázeň, hlasování o zákonu, zákon o rozpočtuISP (příhlásit)