Sněmovní tisk 253
Novela z. o komoditních burzách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 253/0 dne 9. 2. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2011 (usnesení č. 85). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 390).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 253/1 (doporučuje schválit).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 253/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 253/3, který byl rozeslán 17. 6. 2011 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 609).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 131, dokument 131/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 6. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Čunek).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 7. 2011 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 131/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 7. 2011 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 131/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2011 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 264).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 247/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Burzy, Řízení rozhodčí
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: kapitálový trh, obchodní pravidla, správní kontrola, trh zboží, zbožová burza

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)