Sněmovní tisk 250
Písemná interpelace V. Bohdalové na J. Dobeše ve věci rovných příležitostí žáků z romské menšiny

Dokument

Autor: Mgr. Vlasta Bohdalová

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Vlasty Bohdalové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše ve věci rovných příležitostí žáků z romské menšiny
Adresát: Mgr. Josef Dobeš
Podáno dne: 3. 11. 2010
Odesláno adresátovi: 4. 11. 2010
O zařazení na schůzi požádáno dne: 2. 2. 2011

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 3. 2. 2011 jako tisk 250/0.


  • PS

    Interpelace stažena dne 24. 3. 2011 na 14. schůzi.Deskriptory EUROVOCu: negramotnost, přístup ke vzdělání, Romové, žákISP (příhlásit)