Sněmovní tisk 161
Prot.mezi ČR a vl. Běloruské rep. o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 161/0 dne 4. 11. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 11. 2010 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Mgr. Petr Gandalovič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 210).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 25. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 161/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 26. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 161/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 379).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 11. 2010 jako senátní tisk 368/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 11. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 12. 2010 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 368/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2011 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 368/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 93).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 7. 4. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 11. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 51 pod číslem 99/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bělorusko, Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, zkrácení daněISP (příhlásit)