Sněmovní tisk 159
Novela z. - daňový řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 159/0 dne 5. 11. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 11. 2010 (usnesení č. 47). Určil zpravodaje: Michal Babák a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 166).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 7. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 26, usnesení č. 166).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 30. 12. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 13, dokument 13/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 1. 2011 a přijal usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako tisk 13/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 1. 2011 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 13/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 71).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2011.

Zákon vyhlášen 18. 2. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 30/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Kontrola
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daňová kontrola, daňové orgány, daňové přiznání, fakturace, vybírání daní

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)