Sněmovní tisk 142
Sml.mezi ČR a Radou ministrů Albán.rep. o ochr.utaj.inform.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 10. 2010.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 142/0 dne 26. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 10. 2010 (usnesení č. 37). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 12. 2010 na 9. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 207).

 • V
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 142/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 142/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 3. 2011 na 14. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 376).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 10. 2010 jako senátní tisk 357/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 10. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2011 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 357/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2011 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 105).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 7. 4. 2011.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 9. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 42 pod číslem 77/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Albánie, Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajůISP (příhlásit)