Sněmovní tisk 121
2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 10. 2010 jako tisk 121/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Zpravodajem určen Ing. Roman Váňa.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 222).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 7. 10. 2010 jako senátní tisk 350/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 10. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2011 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 350/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)