Sněmovní tisk 1077
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Langšádlová, Jan Chvojka, Marek Benda, Jan Husák, Josef Cogan, Daniel Korte) předložila sněmovně návrh zákona 5. 6. 2013.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1077/0 dne 6. 6. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2013. Vláda zaslala stanovisko 27. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2013 jako tisk 1077/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: advokát, náklady řízení, notář, občanskoprávní řízení, soudní řízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)