Sněmovní tisk 1075
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Mgr. Karolína Peake předložila sněmovně návrh zákona 4. 6. 2013.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1075/0 dne 4. 6. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 6. 2013. Vláda zaslala stanovisko 20. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 6. 2013 jako tisk 1075/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: promlčení výkonu trestu, ústava, výkon trestu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)