Sněmovní tisk 1043
Novela z.o podpoře výzkumu, experiment. vývoje a inovací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Věda
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní spolupráce, politika výzkumu, vědecký výzkum, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)