Sněmovní tisk 1041
Vl.n.z. o změně zákonů v působnosti SÚJB - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1041/0 dne 27. 5. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost jaderná, Evropská unie, Kontrola
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: jaderná bezpečnost, kontrolní úřad, radiační ochrana, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)