Sněmovní tisk 1038
Novela z. o střelných zbraních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1038/0 dne 27. 5. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Ing. Petr Zgarba a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Poplatky, Zbraně
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: kontrola zbrojení, policejní kontrola, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)