Sněmovní tisk 1032
Novela z. o platebním styku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Daně a poplatky, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: finanční transakce, platba, příjem – platba, směnný kurz

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)