Sněmovní tisk 1018
Novela z. o Českém rozhlasu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 9. 5. 2013.
Zástupce navrhovatele: Mencl V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1018/0 dne 9. 5. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 5. 2013. Vláda zaslala stanovisko 6. 6. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 6. 2013 jako tisk 1018/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2013 (usnesení č. 385). Určil zpravodaje: Ing. Ladislav Skopal a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Rozhlas, Televize
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: frekvenční pásmo, hromadné sdělovací prostředky, rozhlasové vysílání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)