Sněmovní tisk 98
Novela z. o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 10. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 98/0 dne 22. 11. 2006.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 14. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 12. 2006 jako tisk 98/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 217).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 98/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 98/3, který byl rozeslán 25. 4. 2007 v 17:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 268, usnesení č. 318).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 70, dokument 70/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 70/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 70/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 144).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 177/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Ochrana utajovaných informací

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, Praha, správní odpovědnost, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)