Sněmovní tisk 96
Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Dlouhý, Tomáš Úlehla, Miroslav Váňa, Ladislav Šincl, Kateřina Konečná, Ladislav Mlčák, Václav Mencl, Martin Bursík, Libor Ambrozek) předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: Dlouhý Vladimír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 96/0 dne 20. 11. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 14. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 12. 2006 jako tisk 96/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Mgr. Radko Martínek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2007 na 11. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 31, usnesení č. 172).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 2. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 21, dokument 21/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 28. 2. 2007 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 21/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2007 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 21/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 58).
  Návrh projednán dne 7. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 59).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 3. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2007.

Zákon vyhlášen 4. 4. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 68/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC), Zákon stavební

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: stavba, stavební povolení, stavební právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)