Sněmovní tisk 959
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 959/0 dne 18. 11. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 2. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1499).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 12. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 959/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 959/2, který byl rozeslán 11. 12. 2009 v 10:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 122, usnesení č. 1619).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 959/3, který byl rozeslán 18. 3. 2010 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 4. 2010 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 118, usnesení č. 1675).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu .
  Zákon Senátem schválen 24. 5. 2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 5. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 6. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 6. 2010.

Zákon vyhlášen 16. 6. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem 199/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, emise cenných papírů, financování rozpočtu, převoditelný cenný papír, umořování veřejného dluhu, veřejný dluh

Navržené změny předpisů (20)ISP (příhlásit)