Sněmovní tisk 941
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Bohuslav Sobotka, Miloslav Vlček, Zdeněk Škromach, Zdeněk Škromach) předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 941/0 dne 22. 10. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2009. Vláda 19. 11. 2009 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 8. 12. 2009 na 66. schůzi, projednávání bylo odročeno.
  Projednávání pokračovalo 3. 2. 2010 na 67. schůzi, projednávání bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu

Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, daňový poplatník, harmonizace daní

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů941/0


ISP (příhlásit)