Sněmovní tisk 93
Výroční zprávy a závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2005 spolu s Vyjádřením vlády

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 11. 2006 jako tisk 93/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Zpravodajem určen MUDr. Jozef Kochan.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 103, usnesení č. 207).Hesla věcného rejstříku: Pojišťovnictví, Pojišťovny

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, účetní uzávěrka, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění, zpráva o činnostiISP (příhlásit)