Sněmovní tisk 922
Novela z. v souvislosti se snížením příspěvků polit. stranám

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Vlasta Parkanová, Pavel Severa, Ladislav Šustr, Jan Husák, František Laudát) předložila sněmovně návrh zákona 24. 9. 2009.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 922/0 dne 24. 9. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 9. 2009. Vláda zaslala stanovisko 20. 10. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 10. 2009 jako tisk 922/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Strany politické

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, politické strany, státní podpora

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích922/0
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů922/0


ISP (příhlásit)