Sněmovní tisk 902
Novela z. o ochraně přírody a krajiny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 902/0 dne 28. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 9. 9. 2009. Určil zpravodaje: RNDr. Libor Ambrozek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí (rozhodnutí č. 56)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1379).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 157, usnesení č. 1379).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 9. 2009.
  Zákon Senátem schválen 8. 10. 2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 10. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 10. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 30. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 381/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, chráněné území, ochrana životního prostředí, správní dohled

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny902/0


ISP (příhlásit)