Sněmovní tisk 834
Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 834/0 dne 12. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 5. 2009 (usnesení č. 392). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1246).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 160, usnesení č. 1246).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 120, dokument 120/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2009 a přijal usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako tisk 120/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 253).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 293/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Daně a poplatky, Krize, Nejvyšší kontrolní úřad, Obchod zahraniční, Pojištění, Poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika

Deskriptory EUROVOCu: podpora vývozu, pojištění vývozních úvěrů, protikrizový plán, ústřední plánování, vývozní politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)