Sněmovní tisk 785
Novela z. o stabilizaci veřejných rozpočtů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 785/0 dne 2. 4. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 4. 2009 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1397).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 785/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 785/2, který byl rozeslán 2. 12. 2009 v 12:45.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Ekologie, Evropská unie /EU/, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: daň, ekologická daň, elektrická energie, osvobození od daní, stabilizace hospodářství, uhlí, zemní plyn

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů785/0


ISP (příhlásit)