Sněmovní tisk 783
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2009 jako tisk 783/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2009 (usnesení č. 371). Zpravodajem určen Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D..

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 2. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 783/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 23. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 76, usnesení č. 1447).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)