Sněmovní tisk 728
Novela zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Tomáš Kvapil, Miroslav Váňa, Jiří Carbol, Libor Ambrozek, Ludvík Hovorka, Michaela Šojdrová, Jan Kasal) předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: Kvapil Tomáš a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 728/0 dne 6. 2. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 24. 2. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 2. 2009 jako tisk 728/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2009 (usnesení č. 355). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 18. 3. 2009 na 52. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 18. 3. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1103).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 7 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 728/3, který byl rozeslán 27. 3. 2009 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 4. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 235, usnesení č. 1162).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 4. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 65, dokument 65/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 4. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ludmila Müllerová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta), Ústavně-právní výbor (Jan Nádvorník).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 4. 2009 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 65/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 4. 2009 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 65/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 5. 2009 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 65/3 (zamítá).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 6. 5. 2009 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 5. 2009.

Zákon vyhlášen 29. 5. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 150/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytová politika, osídlení, pronájem nemovitosti, zvýšení cen

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)