Sněmovní tisk 663
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 663/0 dne 18. 11. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 11. 2008 (usnesení č. 318). Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1401).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 23. 11. 2009 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Řád trestní

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní předpisy, nákladní vozidlo, pozemní doprava, pravidla silničního provozu, silniční provoz

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích663/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů663/0


ISP (příhlásit)