Sněmovní tisk 641
Vl.n. působení sil a prostředků v zahraničí v roce 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 21. 10. 2008 jako tisk 641/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 10. 2008 (usnesení č. 303). Zpravodajem určen Mgr. Jan Vidím.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Sněmovna zprávu neschválila (hlasování č. 103).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 21. 10. 2008 jako senátní tisk 340/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 11. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 340/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2008 na 2. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 48).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, mezinárodní bezpečnost, NATO, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)