Sněmovní tisk 60
Dohoda o spolupráci na civilním navigačním systému (GNSS)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 10. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 60/0 dne 20. 10. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 10. 2006 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 11. 2006 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 117).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 12. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 60/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 60/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 2. 2007 na 11. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 81, usnesení č. 193).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 10. 2006 jako senátní tisk 381/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 12. 2006 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 381/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 12. 2006 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 381/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 82).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 9. 2. 2007.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, družice, Evropské společenství, Jižní Korea, navigační zařízení, ratifikace dohody, satelitní navigaceISP (příhlásit)