Sněmovní tisk 453
N.z. o zmírnění majetkových křivd československých občanů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Hana Orgoníková, Eva Dundáčková, Alena Páralová, Juraj Raninec, Pavel Kováčik, Jan Hamáček, Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc, Petr Bratský) předložila sněmovně návrh zákona 11. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: Orgoníková H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 453/0 dne 12. 3. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 3. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 4. 2008 jako tisk 453/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 4. 2008 (usnesení č. 241). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hrnčíř a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23., 24. 4. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 746).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2008 zprávu doručenou poslancům jako tisk 453/Z.
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 1. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 453/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 3. 2009 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 453/3, který byl rozeslán 19. 3. 2009 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 209, usnesení č. 1154).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 4. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 64, dokument 64/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 4. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 4. 2009 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 64/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 5. 5. 2009 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 64/3 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 5. 2009 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 64/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 5. 2009 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 171).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 5. 2009 poslancům jako tisk 453/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 5. 2009 poslancům jako tisk 453/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 87, usnesení č. 1237).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 6. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 7. 2009.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 212/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Odškodnění, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: Československo, náhrada škody, Ukrajina

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony453/0
48/1958rušíVládní nařízení o úpravě pensijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organisací453/0


ISP (příhlásit)