Sněmovní tisk 436
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 436/0 dne 27. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Petrů a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 675).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 436/2, který byl rozeslán 13. 6. 2008 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 91, usnesení č. 839).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 286, dokument 286/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako tisk 286/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 296, které bylo rozdáno jako tisk 286/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 456).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 21. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 305/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pracovník v zahraničí, sociální dávky, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, zaměstnanec, zdravotní péče, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (21):

CitaceZměnaPředpisOd
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců436/2
32/1957novelizujeZákon o nemocenské péči v ozbrojených silách436/2
99/1963novelizujeObčanský soudní řád436/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení436/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků436/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti436/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře436/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění436/0
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců436/2
220/1999novelizujeZákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze436/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání436/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí436/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)436/2
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)436/2
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze436/2
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)436/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)436/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů436/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění436/0
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění436/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce436/0


ISP (příhlásit)