Sněmovní tisk 428
Doh. o stabilizaci a přidruž mezi ES a Republikou Černá Hora

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 428/0 dne 28. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: Ing. Petr Krill a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 5. 2008 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 782).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 428/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 9. 2008 na 38. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 52, usnesení č. 881).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 2. 2008 jako senátní tisk 189/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Václav Koukal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 189/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 9. 4. 2008 a přijal usnesení č. 258, které bylo rozdáno jako tisk 189/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 392).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 10. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 8. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 34 pod číslem 72/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: asociační dohoda, Černá Hora, Evropská dohoda o přidružení, Evropské společenstvíISP (příhlásit)