Sněmovní tisk 420
Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 420/0 dne 20. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2008 (usnesení č. 220). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 717).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 420/1 (pozměňovací návrhy).
 • L

  Projednávání proběhlo 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 35 dní (usnesení č. 730).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 420/2, který byl rozeslán 25. 4. 2008 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 219, usnesení č. 796).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 259, dokument 259/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 2008 a přijal usnesení č. 285, které bylo rozdáno jako tisk 259/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 415).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 230/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie /EU/, Finance, Kapitálový trh

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: burza cenných papírů, cenné papíry, finanční instituce, finanční trh, kapitálový trh, převoditelný cenný papír, směnečné právo

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)