Sněmovní tisk 400
Novela z. o dani silniční - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 400/0 dne 18. 1. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 610).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 3. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 400/2, který byl rozeslán 23. 4. 2008 v 16:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 194, usnesení č. 789).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 252, dokument 252/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 2008 a přijal usnesení č. 286, které bylo rozdáno jako tisk 252/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 6. 2008 a přijal usnesení č. 286, které bylo rozdáno jako tisk 252/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 413).
  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 413).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 6. 2008.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 246/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: daň z motorových vozidel, daňová úleva, motorové vozidlo, nákladní vozidlo, znečišťování motorovými vozidly

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)