Sněmovní tisk 399
Vl.n.z. o přijetí úvěrů ČR od EIB na financov. národ. podílů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 399/0 dne 17. 1. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Lubomír Suk a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 595).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 3 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 399/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2008 na 27. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 195, usnesení č. 647).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 213, dokument 213/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2008 a přijal usnesení č. 233, které bylo rozdáno jako tisk 213/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 337).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 134/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie /EU/, Komunikace dopravní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopravní infrastruktura, Evropská investiční banka, fondy (EU), investiční úvěr, strukturální fondyISP (příhlásit)