Sněmovní tisk 378
Doh. mezi ČR a SSSR o sociálním zabezpečení - výpověď

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 12. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 378/0 dne 19. 12. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Rudolf Kufa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 2. 2008 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 622).

 • V
  • Výbor pro sociální politiku projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 3. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 378/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 378/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 100, usnesení č. 759).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 12. 2007 jako senátní tisk 153/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 1. 2008 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 153/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 2. 2008 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 153/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 314).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 5. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 12. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 33 pod číslem 87/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, sociální zabezpečení, Svaz sovětských socialistických republik, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)