Sněmovní tisk 377
Smlouva mezi ČR a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 12. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 377/0 dne 11. 12. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Dub a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 2. 2008 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 621).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 3. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 377/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 377/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 98, usnesení č. 758).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 12. 2007 jako senátní tisk 151/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 2. 2008 a přijal usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako tisk 151/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 2. 2008 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 151/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 347).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 5. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 11. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 30 pod číslem 75/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, Nový ZélandISP (příhlásit)