Sněmovní tisk 376
Návrh na učinění výhrady k Úml.o železniční přepravě (COTIF)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 12. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 376/0 dne 19. 12. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Milan Šimonovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 2. 2008 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 620).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 4. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 376/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 4. 2008 na 30. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 87, usnesení č. 752).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 12. 2007 jako senátní tisk 152/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Richard Svoboda, MBA).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 2. 2008 a přijal usnesení č. 206, které bylo rozdáno jako tisk 152/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 27. 2. 2008 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 152/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 338).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 5. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 4. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 19 pod číslem 43/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: nákladní doprava, osobní doprava, přeprava nebezpečného nákladu, železniční doprava, železniční síťISP (příhlásit)