Sněmovní tisk 37
Novela z. o službě státních zaměstnanců

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 37/0 dne 4. 9. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Ing. Kosta Dimitrov a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 9. 2006 na 3. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 29).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 37/5, který byl rozeslán 3. 11. 2006.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2006 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 87).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 11. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 399, dokument 399/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 11. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 11. 2006 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 399/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 11. 2006 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 573).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 11. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 11. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 7. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 173 pod číslem 531/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměny za práci, Správa státní, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: armáda, odměňování, polovojenské síly, státní úředník, státní zaměstnanec, veřejná funkce, veřejná správa

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců37/5
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání37/5
212/2000novelizujeZákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů37/5
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)37/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)37/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů37/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění37/5


ISP (příhlásit)