Sněmovní tisk 250
Novela z. o poj. odpovědnosti za škodu způs.provozem vozidla - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 250/0 dne 12. 7. 2007.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 7. 2007. Určil zpravodaje: Petr Červenka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 22)

 • 1

  Zpravodajem určen jiný poslanec (usnesení č. 445).
  Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 445).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 2. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 250/1, který byl rozeslán 6. 2. 2008 v 16:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 226, usnesení č. 652).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 194, dokument 194/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Žák).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 2008 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 194/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2008 a přijal usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako tisk 194/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 344).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 137/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Pojištění, Pojišťovnictví, Vozidla silniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel, pojištění proti škodě, pojištění zákonné odpovědnosti, pojišťovna, povinné pojištění

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)