Sněmovní tisk 226
Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu OSN

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 226/0 dne 31. 5. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 6. 2007 (usnesení č. 134). Určil zpravodaje: Doc. Ing. Petr Wolf, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 10. 2007 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 422).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 226/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 48, usnesení č. 586).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 5. 2007 jako senátní tisk 75/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 6. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 7. 2007 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 75/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 9. 2007 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 195).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 8. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 33 pod číslem 69/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: humanitární pomoc, OSN, veřejná bezpečnost, zaměstnanciISP (příhlásit)