Sněmovní tisk 217
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Bratský, Michaela Šojdrová, Olga Zubová, Bohuslav Sobotka, Kateřina Konečná, Jana Rybínová, Zbyněk Novotný, Petr Pleva, Jan Morava, Ladislav Šustr, Pavel Ploc, Zdeněk Mach) předložila sněmovně návrh zákona 4. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: Bratský Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 217/0 dne 16. 5. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 2007. Vláda zaslala stanovisko 13. 6. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 6. 2007 jako tisk 217/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 6. 2007 (usnesení č. 142). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 460).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2007 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 217/3, který byl rozeslán 5. 12. 2007 v 10:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 147, usnesení č. 631).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 192, dokument 192/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 2008 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 192/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 3. 2008 a přijal usnesení č. 222, které bylo rozdáno jako tisk 192/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 355).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 139/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Převody vlastnictví, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika

Deskriptory EUROVOCu: dítě, mladý člověk, neformální výuka, pronájem nemovitosti, sociální hospodářství, společenská činnost, veřejný majetek, volný čas

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)