Sněmovní tisk 204
Evropsko-středom. letec. doh. mezi ES a Marockým královstvím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 204/0 dne 27. 4. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 5. 2007 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 355).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 8. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 204/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 130, usnesení č. 440).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 4. 2007 jako senátní tisk 50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 6. 2007 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 50/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 6. 2007 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 50/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 174).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 1. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 4. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 14 pod číslem 20/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, Evropské společenství, letecká doprava, MarokoISP (příhlásit)