Sněmovní tisk 185
Novela z. o řízení motorových vozidel - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 185/0 dne 13. 4. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2007 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 279).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 9. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 185/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 185/2, který byl rozeslán 27. 9. 2007 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 100, usnesení č. 433).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 125, dokument 125/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 125/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 272).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 374/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Státní závěrečný účet, Vozidla silniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: doplnění kvalifikace, dopravní školení, evropský řidičský průkaz, motorové vozidlo, odborná kvalifikace

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě185/1
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů185/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů185/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích185/0


ISP (příhlásit)