Sněmovní tisk 172
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Nečas, Alena Páralová, David Kafka) předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2007.
Zástupce navrhovatele: Nečas Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 172/0 dne 22. 3. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2007 jako tisk 172/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2007 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Petrů a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 6. 2007 na 15. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 38, usnesení č. 330).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 7. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2007.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 213/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální, Zabezpečení sociální, Zaměstnanost, Zdravotně postižení občané

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: rodinné přídavky, sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře172/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti172/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce172/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách172/0


ISP (příhlásit)