Sněmovní tisk 159
Novela zákona o regulaci reklamy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 159/0 dne 1. 3. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2007 (usnesení č. 84). Určil zpravodaje: Ing. Gabriela Kalábková a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 13. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 13. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 39, usnesení č. 237).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 36, dokument 36/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 3. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová), Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (MUDr. Milan Špaček).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 3. 2007 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 36/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 3. 4. 2007 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 36/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 4. 2007 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 36/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2007 na 5. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 91).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 4. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 5. 2007.

Zákon vyhlášen 15. 5. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 41 pod číslem 109/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Reklama

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: propagace, tabák, tabákový průmysl

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů159/0
25/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů159/0


ISP (příhlásit)