Sněmovní tisk 119
Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 119/0 dne 3. 1. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 175).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Sněmovní tisk byl 15. 3. 2007 vyřazen z programu 13. schůze.
  Návrh zákona 16. 4. 2007 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/

Deskriptory EUROVOCu: nebezpečná látka, opatření na kontrolu znečištění, prevence environmentálních rizik, prevence znečištění, sledování životního prostředí, veřejné prohlášení

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)