Sněmovní tisk 118
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 118/0 dne 8. 1. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Zdeněk Prosek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 174).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 3 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 118/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 118/2, který byl rozeslán 2. 2. 2007 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 138, usnesení č. 221).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 2. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 25, dokument 25/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 2. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Žák).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2007 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 25/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 3. 2007 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 25/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 77).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 3. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2007.

Zákon vyhlášen 4. 4. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 71/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Informovannost, Soutěž hospodářská

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: právo EU, průmyslové tajemství, soutěžní politika, soutěžní právo, telekomunikace

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)