Sněmovní tisk 112
Inf. o nasazení sil AČR za období leden - červen 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden až červen 2006

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 20. 12. 2006 jako tisk 112/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 23. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 209).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 11. 12. 2006 jako senátní tisk 6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 1. 2007 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 6/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda, Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Irák, Kosovo, NATO, Pákistán, vojska v zahraničí, západní BalkánISP (příhlásit)